JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.Kedves Ügyfelünk!

Tájékoztatunk, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében, részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat.

Ennek következtében Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg -, kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ban foglaltakkal összhangban áll, vagy a rendelet által nem szabályozott és nincsen ellentétben annak szabályaival.ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A SHOKAI AUTÓ KFT. WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

- hatályos 2018. május 24-től -

1. Bevezetés

1.1. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a Shokai Autó Kft. (a továbbiakban: „MITSUBISHISHOP”) miként kezeli az Ön személyes adatait.

1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi honlapokon keresztül megadott személyes adatok kezelésére terjed ki: www.mitsubishishop.hu (a továbbiakban: „Honlap”)

1.3. A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a MITSUBISHISHOP a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli, miközben betartja a vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseket. Az adatvédelemmel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok az alábbiak:

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

1.4. Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel, illetve aláhúzással kiemelt rendelkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

1.5. A MITSUBISHISHOP nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában a MITSUBISHISHOP-ot megtéveszti. A MITSUBISHISHOP a Felhasználó értesítése mellett törli azon Felhasználó regisztrációját és adatait, akiről megállapítja, hogy a megadott korhatárt nem töltötte be.

2. Az adatkezelő személye

Shokai Autó Kft.


E-mail: info@shokaiauto.hu

Telefon: +36-1/426-6261

Székhely: 1147. Budapest, Deés utca 86. 2.em. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-927460

Adószám: 14951332-2-42

3. Adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja összefoglalóan: Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a MITSUBISHISHOP alapvetően abból a célból kezeli, hogy a felhasználó igénybe vehesse a honlap csomagküldő és webáruház szolgáltatásait valamint lehetővé tegye a távollevők között kötött szerződés teljesítését.

3.2. Részletesen az alábbi célokból történik az adatkezelés:

a) a Felhasználó általi regisztráció létrehozása, a felhasználói fiók kezelése, szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele,

b) Felhasználó azonosítása,

c) a Honlap, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése,

d) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció, MITSUBISHISHOP általi segítségnyújtás, válaszadás (kérdés-válasz, Felhasználó általi segítségkérés stb.),

e) a szolgáltatásokkal kapcsolatos (a szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen információkat tartalmazó) e-mailes tájékoztatás adása a MITSUBISHISHOP által (csomagküldés, információk, rendelés státusz értesítések)

f) ajánlatokat is tartalmazó értesítő küldése (hírlevél) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),

g) szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése (blog e-mail, újdonságértesítő) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),

h) eDM: tájékoztatás a MITSUBISHISHOP partnereinek termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve a MITSUBISHISHOP-pal szerződéses kapcsolatban álló partnerek, személyek speciális ajánlatairól (közvetlen üzletszerzési, azaz direkt marketing tartalmú üzenetek küldése a Felhasználó által megadott elérhetőségekre, az elérhetőségeknek megfelelő formában)

i) amennyiben a Felhasználó panasszal élt, panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása,

j) a MITSUBISHISHOP termékeinek házhoz történő kiszállításához szükséges adatok kezelése (különös tekintettel a csomagkézbesítő partner részére átadott adatokra)

3.3. A fenti célok érdekében a MITSUBISHISHOP munkavállalói, adatfeldolgozói közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

3.4. Fontos információ!!!! Fentieknek megfelelően az aktív vásárlói fiókkal, házhoz szállítással leadott megrendeléssel rendelkező Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak – a csomagkézbesítő számára történő továbbításához.

3.7. Tekintettel arra, hogy a csomagkézbesítő szolgálatok önálló adatkezelők, a MITSUBISHISHOP nem vállal felelősséget a csomagkézbesítő által jelen szolgáltatás keretei között megszerzett személyes adatok további, a csomagkézbesítő általi kezeléséért, azok esetleges harmadik felek részére történő továbbításáért. A cégünkkel kapcsolatban lévő adatkezelők-et a 8. pontban az „Adatkezelők” pont alatt találja.

3.10. A Felhasználónak a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően lehetősége van arra, hogy adatait módosítsa, valamint hogy a promóciós célú hírlevelek feliratkozását kezelje. A Felhasználó a kezelési igényét (fel és leiratkozás, törlés) a felhasználói fiókján keresztül vagy a MITSUBISHISHOP-hoz címzett levéllel postai úton vagy elektronikus üzenetben (info@shokaiauto.hu), vagy telefonon (+36-1/426-6261) kezdeményezheti.

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. A MITSUBISHISHOP azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a Honlapon található, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve regisztrációhoz szükséges űrlapokat kitöltve, vagy egyéb módon eljuttat a MITSUBISHISHOP részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjed ki.

Személyes adatok kategóriái Milyen célból szükségesek? (ld. fenti 3.2 pontot)

név, e-mail cím: a, b, d, e, f, h, i, j

jelszó: a

lakcím: j,

telefonszám, mobilszám: d, j,

Felhasználó által feltöltött file-ok, fényképek: c,

Felhasználó által megadott hozzájárulások: a,c, f

Felhasználó aktivitása, illetve utolsó aktivitás időpontja: a, f

4.2. Ha a Felhasználó a Facebook fiókján keresztül regisztrál, a Facebook a következő adatokat adja át a MITSUBISHISHOP-nak: a nyilvános profil adatok és e-mail cím. A nyilvános profil adatai a Felhasználó neve, profilképe, életkori kategóriája, neme, nyelve, országa, valamint a Felhasználó által megadott egyéb nyilvános információk.

4.3. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot a MITSUBISHISHOP-pal, az elektronikus vagy postai levelezést a MITSUBISHISHOP a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

4.4. Különleges adatot (pl. egészségügyi adat, politikai véleményre vonatkozó adat, szexuális irányultságra vonatkozó adat, szakszervezeti tagságra vonatkozó adat) a MITSUBISHISHOP nem kezel.

4.5. Felhasználó saját magára valamint a sikeres csomagküldéshez szükséges (pl. szállítási cím) személyes adatot adhat meg.

4.6. A MITSUBISHISHOP egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a MITSUBISHISHOP a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket a MITSUBISHISHOP marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

4.7. Ugyanezen okokból a MITSUBISHISHOP eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12. pontot).

4.8. Kérjük, hogy a megadott adatai pontosságának, aktualitásának biztosítása érdekében rendszeres időközönként ellenőrizze azokat, és ha szükséges, módosítsa azokat.

4.13. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta a MITSUBISHISHOP rendelkezésére (pl. e-mail útján, vagy telefonon), úgy a MITSUBISHISHOP azon személyes adatokat kezeli, amelyek a Felhasználó regisztrációjához valamint sikeres csomagküldéséhez szükséges (e-amil cím, telefonszám, kézbesítési és számlázási cím).

5. Adatkezelés jogalapja

5.1. A MITSUBISHISHOP általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

5.2. Az adatszolgáltatás önkéntes, ami azt jelenti, hogy az adatokat a Felhasználó nem köteles megadni. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Honlapon regisztráljon, illetve a MITSUBISHISHOP szolgáltatásait teljesíteni tudja, minimálisan is szükség van a Felhasználó e-mail címének megadására.

5.3. A személyes adatok forrása az érintett, azaz a Felhasználó.

5.4. A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően. A Felhasználó a korábban megadott hozzájárulását bármikor, indokolás és joghátrány nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelések jogszerűségét.

5.5. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár a MITSUBISHISHOP, akár harmadik személyek irányába.

5.6. A MITSUBISHISHOP-nak a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem áll módjában ellenőrizni. A MITSUBISHISHOP nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

5.7. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a MITSUBISHISHOP mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az a MITSUBISHISHOP vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges. Jogos érdek lehet a MITSUBISHISHOP díjigényének érvényesítése, amelyhez adott esetben a MITSUBISHISHOP-nak bizonyítania kell egy sikeres szolgáltatás teljesítést. Ellenkező esetben a MITSUBISHISHOP nem tudná bizonyítani, hogy az ügyfeleivel fennálló szerződés szerinti kötelezettségét teljesítette.

5.8. Ha a MITSUBISHISHOP valamely jogvitában áll akár a Felhasználóval és a jogvita kapcsán a Felhasználó személyes adatainak felhasználására lenne szükség, és a személyes adat felhasználása feltétlenül szükséges a jogvita eldöntéséhez, vagy a MITSUBISHISHOP-ot vagy harmadik személyt terhelő bizonyítás teljesítéséhez, úgy a MITSUBISHISHOP a személyes adatokat nem a Felhasználó hozzájárulása, hanem jogos érdeke alapján kezeli.

6. Az adatkezelés ideje

6.1. A MITSUBISHISHOP a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

6.2. FONTOS! Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta a MITSUBISHISHOP rendelkezésére (pl. e-mail vagy telefon útján), úgy a személyes adatokat a MITSUBISHISHOP a regisztrációval megegyező módon, biztonságban kezeli. Ily módon megadott adatokkal a MITSUBISHISHOP létrehozhatja a felhasználó regisztrációját, ezzel biztosítva a szolgáltatás igénybevételét.

6.3. A MITSUBISHISHOP a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

6.4. Fontos információ! Tekintettel a MITSUBISHISHOP szolgáltatásainak céljára, amennyiben MITSUBISHISHOP vélelmezi, hogy felhasználó aktivitás hiányában az adatkezelés célja (csomagküldő szolgáltatás igénybevétele) már nem áll fent, ezért a MITSUBISHISHOP a Felhasználónak küldött előzetes figyelmeztető e-mailt követően törölheti a Felhasználó regisztrációját és a Felhasználó által megadott valamennyi adatot.

6.5. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén a MITSUBISHISHOP jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni, amelyről értesíti a Felhasználót.

6.6. A MITSUBISHISHOP a panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig kezeli. Hatósági vagy bírósági eljárás indulása esetén az adatokat az eljárás jogerős lezárultáig tárolja.

6.7. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

7. Az adatkezelés egyéb jellemzői

7.1. A MITSUBISHISHOP a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

7.2. Amennyiben a MITSUBISHISHOP a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesíti, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai a vonatkozó jogi rendelkezések szerint nem minősülnek személyes adatoknak.

7.4. A Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért a MITSUBISHISHOP semmilyen felelősséget nem vállal.

7.5. A MITSUBISHISHOP tájékoztatja a Felhasználót, hogy profilalkotást nem végez.

8. Adatfeldolgozás

8.1. A Felhasználók adatainak bizonyos technikai jellegű kezelése kapcsán a MITSUBISHISHOP jelenleg az alábbi adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban.

tárhely szolgáltatás: INELTON Kft.(1192 Budapest,Botond u. 9. )

elektronikus számlázás: INVO, ScanDer Kft.(1146. Budapest, Thököly u. 61.)

csomagszállítás: DPD Hungária Kft.(1158. Budapest, Késmárk utca 14.)

8.2. A MITSUBISHISHOP fenntartja a jogát arra, hogy további adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről a MITSUBISHISHOP jelen adatvédelmi tájékoztató kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat.

8.3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a MITSUBISHISHOP rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a MITSUBISHISHOP rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

9. Adattovábbítás, címzettek

9.1. Címzettek azok, akiknek a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek.

9.2. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akiknek a MITSUBISHISHOP üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben a MITSUBISHISHOP-ot, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek.

9.3. Eseti jelleggel, valamely jogvita esetén a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek a MITSUBISHISHOP adott ügyben megbízott jogi tanácsadójának, aki szakmai titoktartási kötelezettség alatt áll.

9.4. Honlap üzemeletetője részére adott adatkezelési felhatalmazás kiterjed arra, hogy azt a MITSUBISHISHOP annak jogutódja, mindenkori tulajdonosa(i), illetve a tulajdonos(ok) részvételével működő más társaság is kezelje, kizárólag azonban az adatkezelés itt meghatározott céljával összhangban álló cél érdekében

9.5. A Honlap – mint önálló üzletág - esetleges értékesítése, vagy tulajdonos változása esetében az adatkezelési felhatalmazás kiterjed az új tulajdonsora is, kizárólag azonban az adatkezelés itt meghatározott céljával összhangban álló cél érdekében.

10. Adatbiztonság

10.1. A MITSUBISHISHOP kötelezi magát, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.

10.2. A MITSUBISHISHOP az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10.3. A MITSUBISHISHOP és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a MITSUBISHISHOP és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha ez bármely szempontból – az elérhető védelemhez képest – ésszerűtlen eljárást jelentene.

10.4. A Honlap a biztonságos adatbevitelt megfelelő titkosítási protokoll használatával támogatja. A MITSUBISHISHOP a Felhasználók személyes adatait szintén titkosított formában tárolja, ezzel védve azokat a jogosulatlan hozzáférés ellen.

10.5. A MITSUBISHISHOP kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A MITSUBISHISHOP általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a MITSUBISHISHOP nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

10.6. A MITSUBISHISHOP valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

10.7. A Felhasználó személyes adataihoz a MITSUBISHISHOP azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a személyes adattal kapcsolatos adatkezelési műveletek végeznek. A jogosultságokat a MITSUBISHISHOP belső szabályzata szabályozza.

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

11.1. Összefoglaló jelleggel: a Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói fiókján vagy a megadott elérhetőségeken keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti, vagy törölheti

11.2. Részletesen: milyen jogokkal rendelkezik Ön az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?

• A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve a felhasználás korlátozását.

• A Felhasználó kérelmére a MITSUBISHISHOP tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

• A Felhasználónak joga van hozzáférni a Felhasználóval kapcsolatosan a MITSUBISHISHOP által kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

• A Felhasználónak joga van a pontatlan adatai helyesbítését kérni. Személyes adatainak módosítását, pontosítását személyesen is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

• A Felhasználónak joga van visszavonni a korábban megadott hozzájárulást (ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).

• A Felhasználónak joga van az adatainak törlését kérni.

• Bizonyos esetekben az adatokat a MITSUBISHISHOP nem töröli, hanem a kizárólag a

tárolásra korlátozza az adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő,

1. ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát,

2. ha az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri,

3. ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, de a Felhasználó valamilyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést,

4. ha a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de a MITSUBISHISHOP-nak meg kell vizsgálnia, hogy a MITSUBISHISHOP jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben.

• A Felhasználónak joga van a MITSUBISHISHOP által kezelt adatait megkapni és azok máshoz való továbbítását kérni (adathordozhatósághoz való jog). A Felhasználónak joga van a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.

• Bizonyos esetekben a Felhasználónak joga van tiltakozni az adatkezelés ellen (ha például jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból, vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történik az adatkezelés).

• Amennyiben azt tapasztalja, hogy a MITSUBISHISHOP jogellenesen kezeli a személyes adatait, akkor kérjük, mindenképpen jelezze nekünk, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes helyzetet.

• A MITSUBISHISHOP értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét:http://birosag.hu/torvenyszekek ).

11.3. Hogyan tudja érvényesíteni jogait?

• Jogérvényesítéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keressen bennünket:

Shokai Autó Kft.

Levelezési cím: 1144. Budapest, Füredi utca 74.

Telefon: +36-1/426-6261

E-mail: info@shokaiauto.hu

• Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérés nyomán hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ.

• Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

• Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

12. A weboldalon használt cookie-kal (sütik) kapcsolatos részletes rendelkezések

12.1. A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.

12.2. A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

12.3. A MITSUBISHISHOP által használt cookie-k

A Honlap két fajta cookie-t használ:

Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében a MITSUBISHISHOP állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

12.4. Harmadik fél cookie-k

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából a MITSUBISHISHOP harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

12.5. Webjelzők és pixelek

A Honlap és a MITSUBISHISHOP e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tageket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb, mint 1x1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

12.6. Cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

13. Adatvédelmi tájékoztató változásai

Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

14. Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Név: Shokai Autó Kft.

E-mail: info@shokaiauto.hu

Telefon: Telefon: +36-1/426-6261

Székhely: 1147 Budapest, Deés u. 86. 2.em. 3.

Levelezési cím: 1144 Budapest, Füredi utca 74.

Dátum: 2018. május 24.